უმცირესობათა უფლებები და გენდერული თანასწორობა მართლმსაჯულების სისტემაში

უმცირესობათა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ჯგუფი აერთიანებს კოალიციის წევრ 8 ორგანიზაციას. ჯგუფი სწავლობს პრობლემებს, რომლებიც ზღუდავს ქალებისა და უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლების ხელმისაწვდომობას მართლმსაჯულებაზე და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს ამ პრობლემების გადასაჭრელად.

კოორდინატორი: ანა აბაშიძე (პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის)

წევრები:

  1. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის
  2. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი
  3. უფლებები საქართველო (ყოფილი კონსტიტუციის 42-ე მუხლი)
  4. ინფორმაციის თავისუფლების განვითრების ინსტიტუტი
  5. დემოკრატ მესხთა კავშირი
  6. სამოქალაქო განვითარების სააგენტო
  7. სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი.
  8. ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის

ამავე კატეგორიაში:

განცხადებები:

პუბლიკაციები:

სიახლე:

ელ-ბიულეტენი:

გამოიწერეთ კოალიციის პერიოდული ბიულეტენი. მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ.

დაკავშირება:

  • თბილისი 0102, საქართველო მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართული.

  • +995 (32) 2505404