კოალიციის კვლევები

 • საზოგადოებაში თანაცხოვრებისას ადამიანებს ხშირად გვაქვს კონფლიქტი ერთმანეთთან ან სახელმწიფოსთან. უთანხმოების მიზეზები შესაძლოა მრავალფეროვანი იყოს: გაგვათავისუფლეს სამსახურიდან; გაგვირთულდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რადგან ჩვენი ექიმი არაპროფესიონალი ან უყურადღებო აღმოჩნდა; განქორწინება გვსურს, თუმცა...
 • საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში იუსტიციის უმღლესი საბჭოს 5 არამოსამართლე წევრობის კანდიდატების მოსმენები 2022 წლის დეკემბერში გაიმართა. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის ყურადღებით აკვირდებოდა აღნიშნულ პროცესს. წინამდებარე ნაშრომი...
 • პირველად საქართველოს ისტორიაში,უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები უვადოდ დაინიშნენ. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის ყურადღებით აკვირდებოდა ამ პროცესის ყველა ეტაპს. წინამდებარე ნაშრომი აფასებს უზენაესი სასამრთლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენების ანალიზის საფუძველზე....
 • კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის წარმოადგენს კვლევის შედეგებს, რომელიც მოიცავს რეფორმების ანალიზს, მომოიხილავს საქართველოს სასამართლო სისტემაში უკანასკნელ ტენდენციებს და ასევე განიხილავს არსებულ ინსტიტუციურ პრობლემებს, რომლებიც უკავშირდება მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნას, გამოსაცდელ ვადასა...
 • კვლევაში წარმოდგენილია მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების სისტე- მური ანალიზი, რომლის ფარგლებშიც, კვლევის ავტორებმა შეისწავლეს და გააანალიზეს ადგილობრივი საკანონმდებლო სივრცე, საერთაშორისო სტანდარტები და სხვა ქვეყნების გამოცდილება.

 • ანგარიში ძირითადად მოიცავს საპროცესო შეთანხმების გამოყენების პრაქტიკისანალიზს, რომელიც მომზადებულია კოალიცია “დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის” ფარგლებში შექმნილი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სამუშაო ჯგუფის წევრი ორგანიზაციების მიერ.

 • ანგარიშში მოცემულია ინფორმაცია როგორც კოალიციის სამუშაო ჯგუფების, ისე მმართველი კომიტეტის და ზოგადად კოალიციის წევრი ორგანიზაციების თანამონაწილეობით განხორციელებული საქმიანობების შესახებ.

 • კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მოამზადა კვლევა აღკვეთის ღონისძიებების საკანონმდებლო რეგულირებასა და პრაქტიკაში გამოყენების პრობლემებზე. კვლევაში ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობის ანალიზის გარდა ასევე წარმოდგენილია პრაქტიკის შესწავლის შედეგად გამოვლენილი ხარვეზები.

 • წარმოდგენილი ანალიზის მიზანია სწორედ იმ მოცემულობის შეფასება, რაც სასამართლო ხელისუფლებაში ბოლო დროს განხორციელებული არსებითი ცვლილებების შემდეგ გამოიკვეთა. ანალიზის მომზადებას წინ უსწრებდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები კანონმდებლობაში.

 • კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC) ჩაატარა კვლევა სახელწოდებით „დამოკიდებულება სასამართლო სისტემისადმი საქართველოში.“ კვლევას მხარი დაუჭირა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებულმა მარლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტმა...

ამავე კატეგორიაში:

განცხადებები:

პუბლიკაციები:

სიახლე:

ელ-ბიულეტენი:

გამოიწერეთ კოალიციის პერიოდული ბიულეტენი. მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ.

დაკავშირება:

 • თბილისი 0102, საქართველო მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართული.

 • +995 (32) 2505404