მოსაზრებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმირების პაკეტზე

კოალიცია მიესალმება და მხარს უჭერს სამართალდარღვევათა სფეროს უმნიშვნელოვანესი რეფორმას. კოალიცია მიიჩნევს, რომ ამ რეფორმისგანხორციელების შედეგად საქართველო საბოლოოდ იტყვის უარს მოძველებულ საბჭოურ სამართალდარღვევათა კოდექსზე, რომლის არსებობა უხეშად არღვევს ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს. კოალიცია ასევე წარმოადგენს მოსაზრებებს, რომლებიც ეხება კანონპროექტით გათვალისწინებულ ცვლილებებს სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსებში.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა:

მსგავსი მასალა:

განცხადებები:

პუბლიკაციები:

სიახლე:

ელ-ბიულეტენი:

გამოიწერეთ კოალიციის პერიოდული ბიულეტენი. მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ.

დაკავშირება:

  • თბილისი 0102, საქართველო მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართული.

  • +995 (32) 2505404