მმართველი საბჭო

 • ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
 • ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
 • წარმომადგენელი: ანა ნაცვლიშვილი
 • ტელეფონი: +995 (32) 2995076
 • ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge
 • საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იურისტების ნებაყოფლობითი პროფესიული გაერთიანებაა.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ლიბერალურ ფასეულობებზე დაფუძნებული ორგანიზაციაა და მისი ყველა თაობა თავის საქმიანობაში სწორედ ამ ფასეულობებით ხელმძღვანელობს.

  საიას ძირითადი სტრატეგიული ამოცანებია:

  1. ადამიანის უფლებების დაცვა, დაცვის მექანიზმების განვითარება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დისკრიმინაციის გარეშე.
  2. საზოგადოებაში სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება და კანონისადმი პატივისცემის დამკვიდრება.
  3. ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მმართველობის ხელშეწყობა.
  4. კვალიფიციური, უწყვეტი იურიდიული განათლება და პროფესიის განვითარება.
 • პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის
 • პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის
 • წარმომადგენელი: ანა აბაშიძე, ანა არგანაშვილი
 • ტელეფონი: + 995 (32) 2331356
 • ელ-ფოსტა: phr.georgia@gmail.com
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია "პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის" შეიქმნა 2012 წელს.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  ორგანიზაციის მისიაა, სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების - მათ შორის ბავშვების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ხანდაზმულებისა და სხვათა მხარდაჭერა, გენდერული თანასწორობის გაძლიერება და ქალთა სამოქალაქო და პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩართვის მხარდაჭერა.

 • ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველო"
 • ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველო"
 • წარმომადგენელი: გიორგი ბურჯანაძე, გიორგი ჩიტიძე
 • ტელეფონი: +995 (32) 2250463
 • ელ-ფოსტა: osgf@osgf.ge
 • ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველო" ღია საზოგადოების ფონდების ქსელის წევრი ორგანიზაციაა, რომელიც 1994 წელს ნიუ-იორკის "ღია საზოგადოების ინსტიტუტმა" დააფუძნა.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  ფონდი ხელს უწყობს ღია, დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას, ემსახურება საზოგადოებრივი ინტერესების წარმოჩენას, მოქალაქეთა ფუნდამენტური უფლებების დაცვას და საზოგადოებაში განსხვავებული აზრის მიმართ პატივისცემის დამკვიდრებას.

  ფონდმა "ღია საზოგადოება-საქართველო", სხვა დონორ ორგანიზაციებთან ერთად, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოში სამოქალაქო სექტორის და მედიის განვითარებაში. ფონდი ახორციელებს პროექტებს და მხარს უჭერს ისეთ ინიციატივებს და ინოვაციურ მიდგომებს, რომლებიც ემსახურება კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და მედიის განვითარებას, სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, ეროვნულ და ევროპულ ინტეგრაციას, ჯანდაცვის სფეროს განვითარებასა და სოციალურ თანასწორობას.

 • საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
 • საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
 • წარმომადგენელი: ეკა გიგაური
 • ტელეფონი: +995 (32) 2921403
 • ელ-ფოსტა: info@transparency.ge
 • ორგანიზაცია მიზნად ისახავს, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ამაღლების გზით, ქვეყანაში კორუფციის დონის შემცირებას და საქართველოს ძლიერ, დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების ხელშეწყობას.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს" საქმიანობის მთავარი მიმართულებებია: ანტიკორუფციული პოლიტიკა, სასამართლო დამოუკიდებლობის გაძლიერება, საჯარო ფინანსების მონიტორინგი, პარლამენტის მონიტორინგი, საარჩევნო გარემო, არჩევნებზე დაკვირვება, ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობის მონიტორინგი, საკუთრების უფლებები, მედიის გარემო და საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების დაცვა.

  "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო" თავისი საქმიანობით ცდილობს საქართველო გახდეს ქვეყანა, სადაც მოქალაქეები პოლიტიკის შექმნაში მიიღებენ მონაწილეობას, სადაც მთავრობისა და ბიზნესის გამჭვირვალედ და ღიად მუშაობა ჩვეულებრივი ყოველდღიურობა იქნება და სადაც კორუფციის შემთვხვევები არც ერთ დონეზე არ იარსებებს.

 • კონსტიტუციის 42-ე მუხლი
 • კონსტიტუციის 42-ე მუხლი
 • წარმომადგენელი: ნინო ელბაქიძე
 • ტელეფონი: +995 (32) 299 88 56
 • ელ-ფოსტა: office@article42.ge
 • "კონსტიტუციის 42-ე მუხლი" არის არასამთავრობო, აპოლიტიკური, ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია, რომელიც დაფუძნდა 1997 წლის 12 სექტემბერს.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  ორგანიზაცია უფასო იურიდიული დახმარებით უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებათა დარღვევის მსხვერპლებს ადგილობრივ და საერთაშორისო სასამართლო ინსტანციებსა თუ სახელმწიფო დაწესებულებებში. ორგანიზაცია მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს საქართველოს სამართლებრივ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებას, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისა და საზოგადოებრივი მართლშეგნების ამაღლების გზით.

 • ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
 • ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
 • წარმომადგენელი: გიორგი კლდიაშვილი
 • ტელეფონი: +995 (32) 2921514
 • ელ-ფოსტა: info@idfi.ge
 • ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიზანია ხელისუფლების ღიაობის ხელშეწყობა და ინფორმირებული სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გზით.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  "ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის" (IDFI) მისიას წარმოადგენს მთავრობის ღიაობის და გამჭვირვალობის ხელშეწყობა, კარგი მმართველობა, ინფორმირებული საზოგადოების შექმნა, გამოხატვის თავისუფლებისა და მათ შორის საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებების განვითარება.

 • ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი
 • ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი
 • წარმომადგენელი: სოფო ვერძეული
 • ტელეფონი: +995 (32) 2233706
 • ელ-ფოსტა: humanrightsemc@gmail.com
 • ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ ორგანიზაციას, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა პროფესიის მქონე ადამიანის უფლებების აქტივისტებს.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  EMC არ არის ტრადიციული ტიპის ორგანიზაცია. იგი წარმოადგენს ადამიანის უფლებების აქტივისტების ღია პლატფორმას. ეს არის ერთგვარი რესურსი, რომლის გამოყენების შესაძლებლობა ყველა მსურველს აქვს, ვინც იზიარებს მის ღირებულებებს. არ არის აუცილებელი წევრობა, ან რაიმე სხვა ტიპის სახის ფორმალური კავშირი ორგანიზაციასთან; თუ პიროვნება თვლის, რომ მისი ღირებულებები ორგანიზაციის ხედვებს ემთხვევა, შეუძლია ჩაერთოს ორგანიზაციის აქტივობებში.

 • სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება
 • სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება
 • წარმომადგენელი: ნინო ლომჯარია
 • ტელეფონი: +995 (32) 2372882
 • ელ-ფოსტა: info@isfed.ge
 • სამართლიანი არჩევენებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED) დაარსდა 1995 წელს.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  ორგანიზაციის მუშაობის ძირითადი სფერო არჩევნების მონიტორინგია. "სამართლიანი არჩევნები"მიზნად ისახავს არჩევნების გამჭვირვალობის,საარჩევნო პროცედურების ეფექტურად განხორციელების უზრუნვეყოფასა და არჩევნების შედეგებისადმი საზოგადოების ნდობის განმტკიცებას.
  დაარსებიდან დღემდე ორგანიზაციას განხორციელებული აქვს მონიტორინგი საქართველოში გამართულ ყველა მნიშვნელოვან არჩევნებსა და რეფერენდუმებზე.ამასთან განხორციელებული აქვს ხმებისა და აქტივობის პარალელური დათვლა ბოლო 9 არჩევნებზე.

 • ადამინის უფლებათა ცენტრი
 • ადამინის უფლებათა ცენტრი
 • წარმომადგენელი: ალეკო ცქიტიშვილი
 • ტელეფონი: +995 (32) 2376950
 • ელ-ფოსტა: hridc@hridc.org
 • არასამთავრობო ორგანიზაცია "ადამიანის უფლებათა ცენტრი" 1996 წლის 10 დეკემბერს დაარსდა. ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  ორგანიზაციის პრიორიტეტებია: კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, გამოხატვის თავისუფლების ხელშეწყობა, დისკრიმინაციის აღკვეთა.

  ცენტრი მუშაობს შემდეგ პროგრამებზე: ბავშვთა უფლებები, ქალთა უფლებები; ტრეფიკინგი; ლტოლვილები; მედია; კონფლიქტების პრევენცია; ადამიანის უფლებათა განათლება; სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული უფლებები;

ამავე კატეგორიაში:

განცხადებები:

პუბლიკაციები:

სიახლე:

ელ-ბიულეტენი:

გამოიწერეთ კოალიციის პერიოდული ბიულეტენი. მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ.

დაკავშირება:

 • თბილისი 0102, საქართველო მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართული.

 • +995 (32) 2505404