ბოლო განახლება: 24 ნოემბერი 2021

მოსამართლეთა პასუხისმგებლობის სისტემის ანალიზი

“მოსამართლეთა პასუხისმგებლობის სისტემის ანალიზი” წარმოადგენს კვლევას, რომელიც მომზადებულია კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ფარგლებში.

კვლევაში წარმოდგენილია მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების სისტე- მური ანალიზი, რომლის ფარგლებშიც, კვლევის ავტორებმა შეისწავლეს და გააანალიზეს ადგილობრივი საკანონმდებლო სივრცე, საერთაშორისო სტანდარტები და სხვა ქვეყნების გამოცდილება.

ასევე, მკვლევრებმა მოიძიეს და შეისწავლეს უკანასკნელი წლების ადგილობ- რივი პრაქტიკა მოსამართლეთა დისციპლინური და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებ- ლობის საკითხებზე.

კვლევის უპირველესი მიზანია მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების სისტემის რეფორმის მხარდაჭერა, ერთი მხრივ, მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის გაძლიერების, მეორე მხრივ კი, პასუხისმგებლობის სათანადო მექანიზმების საჭიროების გააზრების გზით.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა:

მსგავსი მასალა:

ამავე კატეგორიაში:

განცხადებები:

პუბლიკაციები:

სიახლე:

ელ-ბიულეტენი:

გამოიწერეთ კოალიციის პერიოდული ბიულეტენი. მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ.

დაკავშირება:

  • თბილისი 0102, საქართველო მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართული.

  • +995 (32) 2505404