განცხადებები

  • კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ბოლო დროის განმავლობაში სასამართლო სისტემის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს ეხმიანება და დაუშვებლად მიიჩნევს ყოველგვარ ქმედებას, რამაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მართლმსაჯულების მიუკერძოებლად განხორციელებას.
  • "კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის" ეხმაურება იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეების ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით განხილვის რეგულირების შესახებ.
  • „კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“ ეხმაურება იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტს, რომელიც შეეხება საერთო სასამართლოების სისტემაში განსახორციელებელ მასშტაბურ რეფორმებს.
  • კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის მოგმართავთ ღია წერილით, რომელიც ეხება საქართველოს პარლამენტის ინიციატივას პოლიტპატიმრების საკითხის შესწავლის შესახებ. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის ეხმიანება მიმდინარე პროცესებს და საქართველოს პარლამენტს: მოუწოდებს უზრუნველყოს სამართლიანი პროცედურების...
  • კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის, რომელიც აერთიანებს 30-ზე მეტ არასამთავრობო, მედია და ბიზნეს ორგანიზაციას ეხმიანება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში პატიმართა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს.
  • კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისვის, რომელიც აერთიანებს 32 არასამთავრობო ორგანიზაციას, ჩამოყალიბდა 2011 წლის 29 აპრილს რათა ხელი შეუწყოს სასამართლოს მიმდინარე რეფორმების მონიტორინგსა და დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე სასამართლოსთვის ადვოკატირების პროცესში პროფესიული...
  • კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მიიჩნევს, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობის საქმის განხილვის მოქმედი რეგულირება არ შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციისა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დოკუმენტების მოთხოვნებს და იწვევს პროცესის თითოეულ ეტაპზე პირის ფუნდამენტური...
  • კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მიმართვა ევროსაბჭოს ექსპერტებს ადმინისტრაციულ და სამართალდარღვევათა კოდექსის პროექტთან დაკავშირებით

პუბლიკაციები:

სიახლე:

ელ-ბიულეტენი:

გამოიწერეთ კოალიციის პერიოდული ბიულეტენი. მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ.

დაკავშირება:

  • თბილისი 0102, საქართველო მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართული.

  • +995 (32) 2505404