განცხადებები

  • კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მიიჩნევს, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობის საქმის განხილვის მოქმედი რეგულირება არ შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციისა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დოკუმენტების მოთხოვნებს და იწვევს პროცესის თითოეულ ეტაპზე პირის ფუნდამენტური...
  • კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მიმართვა ევროსაბჭოს ექსპერტებს ადმინისტრაციულ და სამართალდარღვევათა კოდექსის პროექტთან დაკავშირებით

პუბლიკაციები:

სიახლე:

ელ-ბიულეტენი:

გამოიწერეთ კოალიციის პერიოდული ბიულეტენი. მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ.

დაკავშირება:

  • თბილისი 0102, საქართველო მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართული.

  • +995 (32) 2505404