მართლმსაჯულების საკითხები პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში

წარმოდგენილი ტექსტი მიმოიხილავს პოლიტიკური პარტიების ძირითად ხედვებს სასამართლო სისტემის რეფორმის მიმართულებებთან დაკავშირებით. აგრეთვე, ყურადღება გამახვილებულია რამდენად ეფუძნება პარტიების ხედვა არსებული ვითარების სრულყოფილ შეფასებას, ხარვეზებისა და გამოწვევების სათანადო გააზრებას, რამდენად ცხადია პარტიების პოლიტიკური დღის წესრიგი კრიზის დაძლევის გზებთან დაკავშირებით და რამდენად ადეკვატურად პასუხობს მათ მიერ შემოთავაზებული გზები სასამართლო სისტემაში დღეს არსებულ გამოწვევებს.

სრული ტექსტი იხილეთ ბმულზე:

ამავე კატეგორიაში:

განცხადებები:

პუბლიკაციები:

სიახლე:

ელ-ბიულეტენი:

გამოიწერეთ კოალიციის პერიოდული ბიულეტენი. მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ.

დაკავშირება:

  • თბილისი 0102, საქართველო მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართული.

  • +995 (32) 2505404